OM KOGVÄST

ERFARNA HANTVERKARE

Med många års erfarenhet vet vi hur man levererar ett väl utfört arbete. Med kunden i fokus möter vi behoven och lämnar inget åt slumpen. Vi har kunskapen och lösningarna.

TJÄNSTER

GOLVAVJÄMNING

Vi utför Golvavjämning i alla typer av våtrum med fallspackling, samt större ytor som kräver en avjämning för att klara toleranser som krävs.

TJÄNSTER

KAKEL

Vi är rutinerade kakelsättare med många år i branschen. Vi arbetar med plattsättning av nyproduktioner men även renoveringar av våtrum och kök. Vi genomför även projekt och arbeten i kommersiella fastigheter och industrilokaler.

OM MTB PLATTSÄTTNING

Historik

MTB Plattsättning startades år 1987 och är idag den ledande Plattsättningsaktören i Västsverige.

MTB Plattsättning består av de tre samverkande bolagen, MTB Plattsättning AB, Kakelmäster och MTB Kakelservice. Verksamheten erbjuder certifierade och auktoriserade våtrumsarbeten och plattsättningsentreprenader till större byggföretag. Verksamheten är koncentrerad till en region som ligger inom 20 mils radie från företagets lokalisering i Mölndal.

Som det serviceverksamhet vi är, är personalen vår absolut viktigaste resurs där vi ser att vårt med Byggnads tecknade kollektivavtal som en central del och vidare kontinuerlig utbildning av arbetsstyrkan som en självklarhet.

INSTAGRAM

Kontakt

Telefonvxl.
031 57 32 20

info@mtbplattsattning.se