Kvalitet och miljö

MTB har under lång tid varit medlemmar i BKR (Byggkeramikrådet) där BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum) är en central del i alla våra projekt. Våtrumsbehörigheten ställer krav på kontinuerlig utbildning av vår personal samt arbeta efter de senaste reglerna för att uppnå säkra våtrum.

Vi har idag stor vana att hantera olika databaser såsom BVB, Sunda Hus, Produktkollen, Svanen etc. i syfte att uppnå ett hållbart byggande och möta våra kunders krav inom kvalitet och miljö (KMA). Detta inkluderar även att stötta i framtagande av dokumentation som krävs för att uppnå olika former av certifieringar i det aktuella projektet vilket är något som ställs ökande krav på.