Om MTB Plattsättning

Historik
MTB Plattsättning startades år 1987 och är idag den ledande Plattsättningsaktören i Västsverige.

Verksamheten
MTB Plattsättning består av de tre samverkande bolagen, MTB Plattsättning AB, Kakelmäster och MTB Kakelservice. Verksamheten erbjuder certifierade och auktoriserade våtrumsarbeten och plattsättningsentreprenader till större byggföretag. Verksamheten är koncentrerad till en region som ligger inom 20 mils radie från företagets lokalisering i Mölndal.

Som det serviceverksamhet vi är, är personalen vår absolut viktigaste resurs där vi ser att vårt med Byggnads tecknade kollektivavtal som en central del och vidare kontinuerlig utbildning av arbetsstyrkan som en självklarhet.

Telefonvxl.
031 57 32 20

info@mtbplattsattning.se